Prao i Skåne utvecklar och marknadsför prao som dörröppnare till arbetslivet.

Ett utmärkt sätt att visa ungdomar arbetsmarknadens möjligheter och diversitet.

Prao står för praktisk arbetslivsorientering och innebär att elever ska få uppleva vad olika yrken kan innebära och hur det fungerar på en arbetsplats. Prao är många gånger en ungdoms första kontakt med arbetslivet. Att ta emot en praoelev är en unik möjlighet för en arbetsgivare att visa sin verksamhet och bransch för framtidens medarbetare. 

Praoiskane.se erbjuder information, material och inspiration för arbetsgivare, elever och för er som arrangerar prao på en skola eller i en kommun.