ungdomar sittande på en broponton

Alternativ prao

En annorlunda period har satt krav på nya arbetssätt med prao. 

För närvarande begränsas praon i många kommuner på grund av pågående pandemi. I kristider blir vi kreativa. Många har därför under relativt kort tid tagit fram material som ersättning eller alternativ till praon: Skolverket, kommuner, företag, föreningar, enskilda personer. Det mesta av materialet är kostnadsfritt men några kräver medlemskap eller registrering. Det mesta är tillgängligt digitalt.

Oavsett när prao ute på arbetsplatser kommer igång igen, kan allt som tagits fram nu komplettera prao- samt studie- och yrkesvägledningsarbetet i framtiden.


Skolverket

Prao är obligatorisk och lagstadgad. På Skolverkets hemsida kan du läsa om vad som gäller om praon inte kan genomföras på traditionellt vis. 

Prao under Coronapandemin

Skolverket beskriver ansvarsfördelningen för alternativ till prao. De listar även sidor med material för alternativa insatser till prao. 

Så ersätter du praon

Skolverket har upplåtit en metodplattform, Syvspindeln, där skolpersonal från olika kommuner runt om i Sverige delar med sig av lektionsupplägg och tips för Alternativ prao / Ersättning för prao, och mycket annat.

Skolverkets Syvspindeln

Fler aktörer med koncept för alternativ prao

Grön cirkel med böjt streck ovanför, blå bakgrund

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen har material för vägledning inför framtida studie- och yrkesval samt andra möjligheter. Det finns yrkesfilmer, karriärvägledning, yrkeskompass och mycket annat som med fördel kan användas i skolan

Grön pil med grön text arbetsmarknadskunskap

Arbetsmarknadskunskap

Arbetsmarknadskunskap hos IUC Syd (Industriellt utvecklingscentrum Syd) utgör en brygga mellan skolan och näringslivet, ett koncept som bygger på besök i klassrummet av inspiratörer. Det finns bland annat inspirationsföreläsningar om Industri och teknik, Vården och andra branscher. En kostnadsfri alldeles särskild praomodul för för-och efterarbete kommer lanseras inom kort.

Text Framtidsfrön i grått och rosa cirkel med bokstaven F i vitt

Framtidsfrön

Framtidsfrön grundades år 2002 i Linköping men finns nu på flera håll i Sverige. De arbetar med arbetsmarknadskunskap och entreprenörskap. Ett digitalt praopaket kan hjälpa till att stödja i planeringen för prao/alternativ prao.

Planeten jorden, framför texten Framtidsresan

Hej Framtidsval

Hej Framtidsval/Hej syv med studie och yrkesvägledning som specialitet grundades 2018 av Gabriella Holm och Lotten Johansson. På sidan Hej Framtidsval finns den digitala resursen som tidigare låg under Hej Syv. Sajten ger stöd och förslag för vägledare och annan skolpersonal på aktiviteter och lektionsupplägg, bland annat kring prao, för att kunna ge elever möjligheten till bra kunskap om framtida möjligheter.

IUC i grå text, under står IUC Syd i blått

IUC Syd

IUC Syd, Industriellt utvecklingscentrum Syd tog i samband med Industrinatten fram en samling filmer inom olika tekniska och industriyrken. Förutom filmer från WorldSkills, Arbetsförmedlingen med flera, så finns mingel och mingeltips, filmer om matchning, arbetsmarknad och tips på hur du blir attraktiv på arbetsmarknaden.

Vit pusselbit med texten Familjen Helsingborg i snirkliga bokstäver, Text pedagogsiten i vitt. Allt på blå bakgrund

Pedagogsajten

Pedagogsajten Familjen Helsingborg är ett samarbete mellan 11 st kommuner i nordvästra Skåne. Pedagogsajten är en plats för inspiration, delar-kultur och kollegialt lärande för pedagoger. Läs om hur Bjuvs kommun ersatte praon; hur de jobbade fram vilka kompetenser elever skulle ha tränat och utvecklat under praon och hur de engagerade hela skolan i arbetet.

Texten praktikplatsen.se halva texten är svart och halva orange

Praktikplatsen

Praktikplatsen är ett digitalt praoverktyg utvecklat av Göteborgsregionen: På sajten kan man hitta stöd för skolor vid inställd prao. Några kommuner (bland andra vår egen skånska Kristianstads kommun) har här lagt in sitt material för att dela med sig till andra.

 

tremedia på grå text med grön prick över "i"

Tremedia

Tremedia är ett förlag som producerar utbildningsinformation, och har ett stycke om alternativ till prao.

Ung drive! text i vitt mot svart bakgrund

UngDrive

UngDrive är en ideell organisation med stöd av Skolverket, Tillväxtverket, Vinnova samt Almi. Syftet är att låta människor under 18 år starta och driva ett företag. De har ett färdigt koncept för att göra detta under en prao-vecka.

Ung företagsamhet och en flygande drake i vit text mot brun bakgrund

Ung Företagsamhet

Ung Företagsamhet (UF) är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation som utbildar gymnasieelever i entreprenörskap genom utbildningen UF-företagande. De har tagit fram olika paket för alternativ prao som skolorna kan välja från.

Ung företagsamhet och en flygande drake i vit text mot brun bakgrund

Ung Företagsamhet

UF har också tagit fram ett helt schemabrytande material för alternativ prao i digital form. 

Svart logo på vit bakgrund Vattenhallen Science center

Vattenhallen

Vattenhallen har på uppmaning av Skolverket och i samverkan med Lunds universitet, Lunds kommun och IUC SYD, utvecklat och samlat aktiviteter, material och information som kan komplettera eller ersätta delar av en praktikvecka för gymnasie- eller högstadieelever.

Logo i blått mot vit bakgrund

Worldskills

Worldskills Sweden har i uppdrag att arbeta med att höja attraktionskraft, status samt kvalitet för yrkesutbildning. Worldskills är ett trepartssamarbete mellan LO, Svenskt Näringsliv och staten. Man har tagit fram ett paket inför prao som mycket väl kan användas också som alternativ prao.

Workwalk med vit text mot blå bakgrund

WorkWalk

WorkWalk började som organiserade rundturer på arbetsplatser för elevgrupper. Nu erbjuds digitala studiebesök med förberedelse- och arbetsmaterial, information om olika företag, yrkeskategorier och utbildningsvägar dit.

Texten Y.R.M.i.S i rött

YRMiS

YRMiS är ett digitalt verktyg samt plattform för elever, lärare, skolor och företag. I lärarrummet kan skolpersonal hämta lektionsförslag på bland annat hur man kan integrera arbetsmarknaden i undervisningen.

#mötenföretagare

#mötenföretagare är filmade intervjuer med unga företagare som delar med sig av sina erfarenheter, bransch och yrken. Företagarna Öresund med samarbetsparter står bakom framtagandet av filmerna.

#möt en företagare vill inspirera andra unga till att våga ta steget till eget företag #möt en företagare kan fungera som ett verktyg i samband med både PRAO och UF (Ung Företagsamhet).