Arbetsmiljö

Arbetsmiljön är viktig på en praoplats.

Du som arbetsgivare måste se till att den miljö som praoeleven kommer i kontakt med är säker. Olyckor ska undvikas och det ska vara säkert för hälsan. Hur det går till att göra bedömningar av minderårigas arbetsmiljö skiljer sig inte så mycket egentligen från de riskbedömningsrutiner som du som arbetsgivare ändå ska utföra.

Allt får en praoelev emellertid inte göra. Det finns bra guidning kring hur man ska tänka, och finns det något farligt moment innebär inte det att man inte kan ta emot prao, du behöver bara säkra upp eller se till att eleven inte vistas just där när det är farligt.

A&O är alltid att ha noga genomtänkta uppgifter och en närvarande och engagerad handledare. Arbetsmiljöverkets regler om minderårigas arbetsmiljö ställer krav på att arbetsgivare som tar emot praktikanter under 18 år särskilt ska riskbedöma arbetsmiljön inför praon.


Arbetsmiljö handlar också om att vara inkluderande, tillgänglig och jämställd.
Det är frågor som blir allt viktigare för elever, och ur ett kompetenssäkringsperspektiv gör man klokt i som arbetsgivare att satsa lite extra även på de aspekterna.

Här kan du ta del av Arbetsmiljöverkets resurser kopplat till jämställdhet i arbetsmiljön.

Hur förbereder man sin arbetsplats?

Tillbaka till  Handledarguiden