Branschmodeller för prao

På den här sidan finner du olika prao-upplägg och branschmodeller.

Det finns ingen officiell definition av vad en branschmodell för prao egentligen är.
PRIS ska ta fram ett antal branschmodeller för andras räkning och har funderat över vad en heltäckande definition av en branschmodell för prao är. Det är ett upplägg för prao som tydligt knyts till en specifik bransch och:

  • Omfattar ett planerat program på minst fem dagar.
  • Är förlagd till en eller flera arbetsplatser för eleven.
  • Låter praoeleven följa flera yrkeskategorier/roller typiska för branschen.
  • Visar praoeleven på vad som är typiska arbetsuppgifter för branschen.
  • Där branchsammanhanget som praoeleven verkar i tydliggörs för eleven genom det uppgifter och de miljöer som eleven får uppleva på sin praoplats.
    (Ax-limpa-tänket eller kedjan vara en bra tankehjälp i sammanhanget)
  • Där elevens kapacitet nyttjas till att ge input till branschen via någon av de uppgifter som eleven gör under sin prao (synliggöra arbetsgivaren, utföra någon viktig uppgift som ledningen kan ta vidare och använda).

PRIS branschmodeller kommer att tas fram enligt de punkter som presenteras ovan.


Måleribranschen

Måleribranschen har tagit fram en broschyr för den som funderar på att bli målare samt en PowerPoint som med fördel kan visas i klassrummet. Ta del av vad målare gör, vilka egenskaper en bra målare bör ha, hur utbildningen går till och vad en målare tjänar. Se även vad unga målare anser är det bästa med att vara just målare och hur en typisk arbetsdag kan se ut.

Både broschyr och PowerPoint hämtas här.


Vi ser stora möjligheter med att ta emot prao elever, både för att visa upp vår bransch och vilka fördelar den kan erbjuda samt även lyssna på hur framtidens resurser ser på arbetslivet” - Martin Larsson, projektledare, LP Måleri, Helsingborg

schema för prao
Martin Larssons upplägg för en veckas prao

Gå till hur du som arbetsgivare kan arbeta med de globala målen tillsammans med en praoelev. 


Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv samlar 60 000 företag och cirka 50 bransch- och arbetsgivarorganisationer och kan ses som en röst för det svenska näringslivet. De betonar att den framtida kompetensförsörjningen är viktig. Man har tagit fram material för företag som tar emot prao:

Information om Skolmaterial från Svenskt näringsliv.

Skolmaterial från Svenskt näringsliv beställs här.


Installationsföretagen

Installationsföretagen har tagit fram ett gediget material för prao. Det hittar du som pdf längst ned på den här sidan.


Teknikföretagen

Teknikföretagen menar att det behövs fler unga som väljer teknik för att säkra den framtida kompetensen för teknikföretag. Teknikföretagen är en av ägarna till Teknikcollege. En broschyr om prao för medlemsföretagen i Teknikföretagen har tagits fram. Den innehåller konkreta tips till arbetsgivare vad man bör tänka på före och under prao. Det finns också intervjuer med flera elever om deras praoupplevelser.

Praobroschyr från teknikföretagen.


Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege är certifierad samverkan mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och utbildningar. Vården säkrar därmed sin framtida kompetensförsörjning, lär känna framtida medarbetare, höjer valkompetensen inför gymnasievalet och ger ökad kunskap om branschen som helhet samt yrken och bredden inom densamma.

Vård och Omsorgscollege erbjuder planerings- och idématerial inför prao.

Branschupplägg