Branschmodeller för prao

På den här sidan finner du prao-upplägg som vi kallar 'branschmodeller' - framtagna för att göra det lätt för dig som arbetsgivare att skapa ett kvalitativt och varierade upplägg för dig och dina praoelever. 

Prao i Skåne har tagit fram flera branschmodeller för prao. En branschmodell innebär ett specificerat praoupplägg som tydligt knyts till en specifik bransch. Våra branschspecifika upplägg utgår från "Alla tiders branschmodell" som är ett upplägg för alla arbetsplatser och branscher. 

Längre ner på sidan kan du ladda ner:Alla tiders branschmodell: Ett praoupplägg som kan anpassas för samtliga arbetsplatser. Branschspecifika tillägg: 

"Skuggning och uppgifter" heter delen med branschspecifika arbetsuppgifter för praoelever. Denna ska användas i kombination med "Alla tiders branschmodell". Vi har även tagit fram riskbedömningar för dom arbetsuppgifter som förekommer i skuggningsuppgifterna ovan. Dessa är framtagna tillsammans med arbetsmiljöingenjörer. Observera att riskbedömningarna inte fråntar arbetsgivaren ansvaret att själv riskbedöma arbetsuppgifterna.

Visar fyra innehållsdelar för branschmodellerna som block.

En branschmodell för prao som PRIS-Prao i Skåne tagit fram består av fyra olika innehållsdelar, se bilden ovan. Modellen är:

 • ett planerat och säkert program på minst fem dagar.
 • förlagd till en eller flera avdelningar/arbetsplatser för eleven.
 • låter praoeleven följa flera yrkeskategorier/roller typiska för branschen.
 • visar praoeleven på vad som är typiska arbetsuppgifter för branschen.
 • tydliggör branschen som praoeleven verkar i genom de uppgifter och de miljöer som eleven får uppleva på sin praoplats.
 • låter praoelevens kapacitet och kunskap nyttjas till att ge input till verksamheten/branschen genom uppgifter som eleven gör under sin prao.

Alla tiders branschmodell för prao - alla arbetsplatser.

Dölj information
Visa information
 1. Inledning s.2

  Här läser du om hur du som ska ta emot prao på din

  arbetsplats kan tänka, och om argument för prao, samt

  vad som är viktigt för praoeleven 
 2. Skalschema s.4

  Här förklaras hur schemat kan användas och anpassas

  och vad man kan tänka på.  De olika byggstenarna i modellen:
 3. Skuggning s.6 (separata branschspecifika finns för nedladdning)

  Skuggning är den del som vanligtvis förknippas med prao,

  att följa med en vuxen, gå bredvid och utföra enklare uppgifter.

  Här finns tips vad dessa enklare uppgifter kan bestå av.
 4. Veckouppdrag s.7

  Praoperioden kan innehålla andra typer av uppgifter för

  eleven än de som görs när eleven går bredvid. De uppgifterna

  kallar vi här för veckouppdrag, och en och samma uppgift  kan utföras

  löpande under hela praoperioden. Syftet med dessa är att

  låta eleven upptäcka viktiga områden som har betydelse för

  arbetsliv och arbetsmarknad. Här hittar du åtta olika veckouppdrag!
 5. Perspektivaktivitet s.10

  Det är möjligt att vidga perspektivet för praoeleven lite extra

  genom att lägga in aktiviteter som digitala studiebesök,

  samtal med andra yrkesverksamma utanför verksamheten.

  Det kan du läsa mer om här och är ett uppskattat inslag för

  praoeleven.
 6. Kittaktivitet s.11

  Kittaktiviterna är kittet som håller samman praoperioden för eleven, skapar struktur och trygghet. Här finner du råd och tips kring exempelvis introduktion, överlämningar och avslut.
 7. Tomt skalschema och ett exempel s.14  

Branschspecifika tillägg

Skuggning och uppgifter BILVERKSTAD Prao i Skåne (128.26 KB)
Ladda ner
Skuggning och uppgifter INDUSTRI Prao i Skåne (171.33 KB)
Ladda ner
Skuggning och uppgifter VÅRD Prao i Skåne (94.55 KB)
Ladda ner
Bilaga riskbedömning för BILVERKSTAD Prao i Skåne (275.84 KB)
Ladda ner
Bilaga riskbedömning för INDUSTRI Prao i Skåne (246.58 KB)
Ladda ner
Bilaga riskbedömning för VÅRD Prao i Skåne (242.14 KB)
Ladda ner

Måleribranschen

Måleribranschen har tagit fram en broschyr för den som funderar på att bli målare samt en PowerPoint som med fördel kan visas i klassrummet. Ta del av vad målare gör, vilka egenskaper en bra målare bör ha, hur utbildningen går till och vad en målare tjänar. Se även vad unga målare anser är det bästa med att vara just målare och hur en typisk arbetsdag kan se ut.

Både broschyr och PowerPoint hämtas här.


Vi ser stora möjligheter med att ta emot prao elever, både för att visa upp vår bransch och vilka fördelar den kan erbjuda samt även lyssna på hur framtidens resurser ser på arbetslivet” - Martin Larsson, projektledare, LP Måleri, Helsingborg

Bild borttagen.
Martin Larssons upplägg för en veckas prao

Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv samlar 60 000 företag och cirka 50 bransch- och arbetsgivarorganisationer och kan ses som en röst för det svenska näringslivet. De betonar att den framtida kompetensförsörjningen är viktig. Man har tagit fram material för företag som tar emot prao:

Information om Skolmaterial från Svenskt näringsliv.

Skolmaterial från Svenskt näringsliv beställs här.


Installationsföretagen

Installationsföretagen har tagit fram ett gediget material för prao. Det hittar du som pdf längst ned på den här sidan.


Teknikföretagen

Teknikföretagen menar att det behövs fler unga som väljer teknik för att säkra den framtida kompetensen för teknikföretag. Teknikföretagen är en av ägarna till Teknikcollege. En broschyr om prao för medlemsföretagen i Teknikföretagen har tagits fram. Den innehåller konkreta tips till arbetsgivare vad man bör tänka på före och under prao. Det finns också intervjuer med flera elever om deras praoupplevelser.

Praobroschyr från teknikföretagen.


Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege är certifierad samverkan mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och utbildningar. Vården säkrar därmed sin framtida kompetensförsörjning, lär känna framtida medarbetare, höjer valkompetensen inför gymnasievalet och ger ökad kunskap om branschen som helhet samt yrken och bredden inom densamma.

Vård och Omsorgscollege erbjuder planerings- och idématerial inför prao.

Prao på yrkesprogram Installationsföretagen (688.46 KB)
Ladda ner
Diplom för gott samarbete under prao (41.32 KB)
Ladda ner
Tillbaka till  Handledarguiden