Den jämställda arbetsplatsen

Att arbeta med jämställdhet som arbetsgivare är samtidigt att arbeta för en jämställd prao. Tar du som arbetsgivare emot prao är du en förebild, och du kan arbeta för att påverka. 

Idag ställer många kunder krav på att arbetsplatsen arbetar för moderna värderingar och arbetsgivaren behöver kunna kommunicera hur det sker. På den här sidan hittar du både argument, kunskap och praktiska tips som du kan använda i ditt arbete på din arbetsplats oavsett om du sitter i en ledningsposition eller inte.

Här har vi samlat inspiration och konkreta metoder för att arbeta med jämställdhet i allmänhet, och kopplat till prao för dig som är huvudman/skola i synnerhet Läs mer här .

Jämställdhet & mångfald skapar attraktiva arbetsplatser och lönsamma företag.

Framtidskompetens i Blekinge och riktade sig till samtliga anställda, och omfattade drygt 700 personer i de deltagande företagen i projektet. Filmen syftar till att höja kompetensen inom områdena inkludering, jämställdhet och mångfald i arbetslivet med koppling till kompetensförsörjning. Företagen ska bli bättre på att attrahera, utveckla och behålla personal.
Se filmen
Framtidskompetens i Blekinge finansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden. Techtank Advanced Engineering Alliance är projektägare och samverkanspartners är Blekinge Business Incubator, Blue Science Park och NetPort Science Park.

Jämställdhet och innovationsklimat. Vad är hönan och vad är ägget?

När Deloitte i november släppte sin årliga Fast 50-lista över Sveriges snabbast växande teknikföretag, visade det sig att endast ett av dessa 50 företag leds av en kvinnlig vd. Är det skillnad i mäns och kvinnors syn på innovation och företagande? Varför är just innovationstunga tillväxtbolag i hög grad ledda av män? Vilka strukturella hinder har skapat detta glapp i svenskt näringsliv? Vad kan göras för att förändra detta?

Medverkande

Katrine Marçal, författare och journalist
Stina Ehrensvärd, grundare och vd för Yubico
Anne Lidgard, Director, Senior Advisor på Vinnova

Webbinariet arrangerades 8 mars 2021

Se webinariet här

Jämställdhet utgör ett av de globala målen - använd praon för att arbeta med jämställdhet. 

Att arbeta med jämställdhet kopplat till praon innebär att du samtidigt arbetar med de globala målen. Oavsett om du är en kommun och/eller arbetsgivare är ett jämställdhetsarbete både viktigt och nödvändigt och det finns många vinster! Ett arbete med jämställdhet, där praon är en pusselbit, leder till en arbetsmarknad där:

  • Jämställda arbetsplatser är mer dynamiska och brukar visa på högre trivsel bland medarbetare.
  • Jämställdhet kan kopplas till ökad lönsamhet.
  • Jämställdhet ger en bredare rekryteringsbas.
  • Jämställdhet minskar våld på arbetsplatser.

Ta mig till praouppgiften som jag som arbetsgivare kan låta en praoelev jobba med hos oss.

Vill du veta mer om hur du kan arbete utifrån prao med globala målen och hållbarhet tryck här


 

Testa jämställdheten

Få igång en diskussion:
Synliggör, jämför och reflektera kring förutsättningarna för en god och jämställd arbetsmiljö på din arbetsplats.

Logo arbetsmiljöverket

2021 Sveriges mest jämställda företag

Läs om framgångsrikt jämställdhetsarbete.
SHE Index – Powered by EY är ett långsiktigt initiativ, instiftat i Norge, som syftar till att uppmuntra företag att fokusera på mångfald och inkludering. 2020 var lanseringsår i Sverige, och nu deltar över 30 företag i sammanställningen. Vinnaren, SPP Pension och Försäkring, presenterades på SHE Conference 2021 

Excellent arbetsgivare™

Certifiera arbetsplatsen
Nyckeltalsinstitutet certifierar ditt företag som Excellent arbetsgivare™. Detta certifikat ges ut inom kategorierna Attraktiv Arbetsgivarindex®, Jämställdhetsindex Jämix®, samt Hälsoindex™, till de företag som uppnått excellent resultat inom respektive index.

En tecknad guldig, taggig prispolett med två röda band

Mer läsning

Jämställdhetsperspektiv på företagande i Skåne. Winnet (1.08 MB)
Ladda ner
Man blir uppskattad - En studie om män i kvinnodominerade yrken (826.06 KB)
Ladda ner
12 frågor att ställa under en inspektion, Arbetsmiljöverket. (298.06 KB)
Ladda ner
Hur kan arbetsmiljön bli bättre för både kvinnor och män? Arbetsmiljöverket. (1.06 MB)
Ladda ner
En vitbok om kvinnors arbetsmiljö. Arbetsmiljöverket. (864.67 KB)
Ladda ner
Genuskollen. Arbetsmiljöverket. (109.46 KB)
Ladda ner
Tillbaka till  Handledarguiden