Detta gäller för minderåriga på arbetsplatser

Arbetstider för en praoelev är okomplicerade: Eleverna får arbeta högst 7 timmar per dag och inte mellan kl. 20.00 och 06.00.  Du väljer själv vilka tider som passar bäst för din arbetsplats, men exempel på bra arbetstider är 9.00-15.00 eller 8.00-14.00. Eleven ska också ha en sammanhängande rast på minst 30 minuter, senast efter fyra och en halv timmes arbete.

När det gäller arbetsmiljö och risker behöver man bland annat ha koll på åldern på praoeleven för att veta vilket regelverk som gäller. Det är också olika regelverk om man blivit anställd som minderårig, eller om man är på en arbetsplats inom ramen för sin utbildning.

Bedömningen av risker, vad man får göra och inte, är generösare när eleven är under utbildning jämfört med om hen arbetar. Det beror på att eleven måste ha en handledare när hen är under utbildning.

Arbetsgivarens ansvar

Praktik är alla former av lärande som sker på en arbetsplats och inom ramen för en utbildning. Det kan till exempel vara arbetsplatsförlagt lärande (APL), prao eller lärlingspraktik.

Begrepp om ålder som kan vara bra att känna till när du läser vidare om minderårigas arbetsmiljö.

  • Minderårig: En minderårig är en person som inte har fyllt 18 år.
  • Ungdom: En ungdom är en minderårig som har gjort klart sin skolplikt, det vill säga gått ut grundskolan, och som fyller minst 16 år under det pågående kalenderåret.
  • Yngre barn: Ett yngre barn är en minderårig som inte har fyllt 13 år.
  • Äldre barn: Ett äldre barn är en minderårig som har fyllt 13 år och som inte är ungdom. 
Ladda ned Arbetsmiljöverkets vägledning för minderårigas arbetsmiljö längst ned på sidan.

Enkel checklista för riskbedömning

  • Bedöm vilka arbetsuppgifter den minderåriga ska utföra
  • Undersök vilka riskkällor det kan finnas i uppgiften
  • Fundera på hur arbetsuppgifterna kan förändras utifrån elevens mognad eller fysiska utvecklingen
  • Uppskatta hur allvarliga riskerna kan vara (utifrån sannolikhet och konsekvens)
  • Vidta åtgärder som behövs för att ta bort eller förebygga riskerna

Källa: Om minderårigas arbetsmiljö, en vägledning till foreskrifterna afs201203

Jag vill veta mer om arbetsmiljö och prao.

 

PDF från Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket vägledning minderårigas arbetsmiljö (482.21 KB)
Ladda ner
Tillbaka till  Handledarguiden