Handledarguiden - Före prao

Före prao

Här har vi sammanställt information kring vad du behöver tänka på inför att du tar emot en praoelev. God förberedelse gör att praoveckan blir så bra som möjligt för alla berörda.

När du vill erbjuda prao

Kan man välja vilken vecka man vill ta emot en praoelev och hur går kontakterna till med skolan egentligen? Det kan du läsa mer om genom att klicka på det du är intresserad att läsa mer om.

Har du redan en etablerad kontakt kring prao, så kan du istället gå direkt till avsnittet Förbered arbetsplatsen på att ta emot prao.

Om du inte redan har en överenskommelse om att ta emot praoelever hos dig - tag kontakt med din kommuns lokala praosamordnare. Vi har samlat länkar till samtliga Skånska kommuners praoinformation här.

Du kan också anmäla ditt intresse att ta emot prao genom att registrera din praoplats i kommunens digitala praoverktyg. I Skåne används två olika digitala verktyg. De flesta kommuner använder Samverka.nu. Tre kommuner använder Praktikplatsen.se, Lund, Kristianstad och Malmö. Sjöbo, Vellinge och Staffanstorp har inget digitalt verktyg i dagsläget. 

Efter att du anmält intresse att ta emot prao så kommer du bli kontaktad av en praosamordnare eller studie- och yrkesvägledare inför kommande praoperiod. Kommuner och skolor erbjuder prao olika veckor under höst- och vårterminen. Du som arbetsgivare väljer vilken vecka som passar er verksamhet bäst. 

I god tid innan praoveckan så kommer du att få information från kommunen/skolan om vilken elev som kommer till er, inklusive kontaktuppgifter. Alla arbetsgivare som erbjuder prao fyller i en riskbedömning för att intyga att arbetsuppgifter och arbetsmiljön på arbetsplatsen kan anpassas eller avgränsas för en minderårig person. Skolan skickar ut ett formulär för riskbedömning. Mer om arbetsmiljö nedan. 

Förbered arbetsplatsen på att ta emot prao

Checklistan nedan bör användas som ett stöd i förarbetet med prao. Den kan användas av den som ansvarar för prao på arbetsplatsen och av handledare som dagligen möter eleven under praoperioden. Checklistan sammanfattar arbetsgivarens förberedelser och ansvar innan eleven påbörjar sin prao på arbetsplatsen.

 • Informera kollegor och skyddsombud om att ni kommer ta emot en minderårig praoelev.
 • Prata om vinsterna med att ta emot prao.
 • Ha rutiner för att meddela skolan vid frånvaro eller om något händer.
 • Kolla gärna upp om eleven har några allergier i förväg.
 • Den lokala praosamordnaren skickar ut ett formulär för riskbedömning. Bedöm riskerna på din arbetsplats och skicka den åter till skolan. Informera arbetsplatsen att riskbedömningen är gjord. 
 • Säkerställ att du har kontaktuppgifter till praoelev och skola, och om det är något ni behöver känna till om eleven.
 • Ha rutiner för att kontakta skolan vid frånvaro eller om något händer. 
 • Förbered eventuella arbetskläder, omklädningsrum, passerkort, inloggningsuppgifter, skrivbord, lokalbokning eller dylikt.
 • Stäm av med eleven (gärna digitalt eller per telefon) innan prao kring förväntningar, arbetstider, arbetsklädsel och/eller skyddsutrustning, lunchmöjligheter och kontaktuppgifter.
 • Förbered en introduktion för första dagen. Den bör inkludera genomgång av eventuella regler kring arbetsmiljö, hygien och sekretess.
 • Prata med kollegorna om hur ni låter praoeleven se hela arbetsplatsen till exempel genom rundvandring.
 • Bestäm arbetstider och gör ett schema för praoperioden, gärna där flera medarbetare följs. Förslag på hur ni kan lägga upp schema längre ner.
 • Hitta arbetsuppgifter till praoeleven. Bra hjälp och stöd i detta hittar du här

Arbetsmiljö

Alla arbetsgivare som erbjuder prao fyller i en riskbedömning för att intyga att arbetsuppgifter och arbetsmiljön på arbetsplatsen kan anpassas eller avgränsas för en minderårig person. Skolan skickar ut ett formulär för riskbedömning som arbetsgivaren skickar åter till skolan. Det är den formella delen inför praon och hanteringen av arbetsmiljön.

När praon börjar fortsätter arbetet med arbetsmiljön enligt Arbetsmiljöverkets regler om minderårigas arbetsmiljö. Just när det gäller minderåriga är det särskilt viktigt att arbetet fortlöper. Principerna för hur man normalt hanterar arbetsmiljön för de som redan är anställda skiljer sig dock inte mycket för hur man gör med en praoelev. Ansvaret innebär att miljöer som praoeleven kommer i kontakt med är säkra; olyckor ska undvikas och det ska vara säkert för hälsan. Man behöver säkra upp farliga moment och platser på arbetsplatsen, eller helt enkelt se till att praoeleven inte vistas just där. Se filmen om hur du kan tänka kring arbetsmiljön för minderåriga!

Tänker du att man inte får ta emot 14-16-åringar på din arbetsplats? 
Lagstiftningen säger att en arbetsplats kan ta emot minderåriga, däremot ska man vara extra rädd om så unga individer och därför finns särskilda krav på riskbedömning. Att ha minderåriga inom ramen för sin skolgång (prao) på en arbetsplats jämfört om en minderårig arbetar på en arbetsplats, omfattas av olika regelverk. Möjligheterna ifråga om vad den minderåriga får göra och inte göra, är större under prao där också en handledare är obligatorisk.

Enkel checklista för riskbedömning

 • Bedöm de arbetsuppgifter den minderåriga ska utföra. Undersök vilka riskkällor det kan finnas i uppgiften.
 • Fundera på om en bristande mognad eller fysisk utveckling kan bli ett problem.
 • Uppskatta hur allvarliga riskerna kan vara (utifrån sannolikhet och konsekvens).
 • Vidta åtgärder som behövs för att ta bort eller förebygga riskerna.

Källa: Om minderårigas arbetsmiljö, en vägledning till föreskrifterna afs201203

Nedladdningsbara filer

Mall och exempel på veckoplanering (37.01 KB)
Ladda ner

Handledarguiden - fortsätt läs:

Tillbaka till  Handledarguiden