Friskolas ansvar och roller

Huvudmannen ansvarar för att hitta praoplatser åt eleverna och för att praon, i linje med resterande undervisning, är likvärdig. På en fristående skola är skolans styrelse huvudman.

För friskolor gäller samma ansvar som huvudman som i en kommun. 

Läs mer om ansvar för huvudman här. 

På en kommunal skola är det kommunen som är huvudman.

På en fristående skola är det skolans styrelse som är huvudman. 

Tillbaka till  Handledarguiden