Ung tjej arbetar

Handledarintroduktion

Elever som har prao måste ha en personlig handledare på arbetsplatsen. Handledaren bör få ett uttalat uppdrag från sin chef att handleda eleven och kunna avsätta tid.

Handledarens roll

Allra viktigast är att handledaren är engagerad och intresserad av att introducera en elev till verksamheten. Många elever som går ut på prao har ingen tidigare arbetslivserfarenhet och därför blir praon deras första kontakt med arbetslivet. Mottagandet och introduktionen på arbetsplatsen är viktig för det första intrycket av arbetsmarknaden och för att praoeleven ska känna sig trygg och välkommen på arbetsplatsen.

Det finns också viktig information om risker och arbetsmiljöansvar som praoeleven behöver veta för att säkerställa en säker arbetsmiljö för minderåriga. Att gå en handledarutbildning och få tips och råd om hur en prao kan läggas upp gör dig till en väl förberedd arbetsgivare.

Enkel daglig avstämning med praoeleven

 • Vad har varit bra idag?
 • Vad har varit mindre bra? Vad kan göras annorlunda?
 • Har du frågor kring några av de arbetsuppgifter eller moment du har fått göra idag?
 • Finns det något du skulle vilja göra mer av?
 • Vad har du lärt dig idag?
 • Hur har jag fungerat som handledare idag, tycker du?

Checklista för handledaren

 • Se till att det finns tid för uppdraget – då blir det bättre och roligare!
 • Stäm av med arbetsgivaren att riskbedömningen är gjord
 • Stäm av med arbetsgivaren vem som gör vad
 • Se till att ha gemensamma rutiner på arbetsplatsen för oväntade händelser
 • Säkerställ att du har kontaktuppgifter till eleverna och skolan
 • Informera kollegor om att ni kommer ta emot elever
 • Förbered en introduktion för första dagen (regler kring arbetsmiljö ska ingå)
 • Gör ett utkast till schema för praoperioden
 • Hitta uppgifter till eleverna
 • Förbered eventuella arbetskläder, omklädningsrum, passerkort, inloggningsuppgifter, lokalbokning
 • Stäm av med eleverna (gärna per telefon) innan prao kring förväntningar, arbetsklädsel, lunchmöjligheter, kontaktuppgifter
 • Stäm gärna av med skolan innan prao (tex kring elevuppgifter eller om det är något ni behöver känna till)

Handledarguide för prao (betaversion) 

Prao i Skåne har tillsammans med kommunerna i nordvästra Skåne tagit fram en Handledarutbildning för prao. Den kan med fördel användas som en kortfattad guideline för att ge en överblick över det viktigaste för en arbetsgivare att tänka på Före, Under och Efter prao.

Handledarguide för prao (betaversion) 


Skolverkets handledarutbildning

Skolverket har tagit fram en webbaserad handledarutbildning för APL. Den kan också användas för prao, framförallt utbildningens modul 1-2. 

Till skolverkets webbaserade handledarutbildning


Teknikcollege

Handledningen är framtagen för praktik under gymnasie- och yrkesutbildning. Delar av den är dock applicerbara för prao.

Handledarutbildning för företag inom teknik och industri 


Hultsfreds kommun

En snabbguide för handledare från Hultsfreds kommun


Göteborgsregionen

På GR:s webbplats för prao finns mycket och bra information om förberedelser och riktlinjer för handledare. 

Information om handledarens roll och förberedelser inför prao 

Prao för elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF)

Elever med NPF kan vara en särskild tillgång. Det kan dock krävas lite anpassning när dessa elever ska ut på prao. Här finns mer information om detta.

Vitt pussel med en pusselbit som passas in