Vuxen och elev i ett klassrum

Kommunexempel alternativ prao

Här kan du ta del av alternativ till prao som är framtagna av kommunerna själva:

'Pitch a company week', är ett koncept framtaget av Familjen Helsingborgs kommuner i samarbete med Prao i Skåne. Det inkluderar färdiga förslag på upplägg, och allt är knutet till skolans mål samt till EU:s nyckelkompetenser. Verktyget hittar du här. Lärarhandledningen kan du ladda ner längst ner på sidan.
'Istället för prao' är ett detaljerat upplägg framtaget av Skurups kommun för att ge elever en bred kunskap om olika yrken, och knyta an ämneskunskap till arbetslivet. Du kan ladda ner lärarhandledning och elevuppgifter längst ner på sidan.

Dessa exempel kan, i delar eller i sin helhet, självklart också användas som ett led i ett för-och efterarbete kopplat till prao.

Lärarhandledning Istället för prao, Skurups kommun (814.13 KB)
Ladda ner
Elevuppgifter istället för prao, Skurups kommun (654.5 KB)
Ladda ner
Lärarhandledning Pitch a Company week, Familjen Helsingborg (410.13 KB)
Ladda ner
Tillbaka till  Handledarguiden