Ung tjej arbetar

PRIS - Prao i Skånes Kick Forward konferens!

Prao är ofta en ungdoms första kontakt med arbetslivet. En likvärdig, välorganiserad och bra praoupplevelse kan vara starten på rekryteringen av en blivande medarbetare eller på en framtida karriär. 

Under nästan två år har kommuner och arbetsgivare i Skåne arbetat med att tillsammans utveckla praon både lokalt och regionalt. PRIS - Prao i Skåne har stöttat upp genom processledning, metodutveckling, framtagande av modeller och verktyg, utredning av arbetsmiljö för minderåriga och mycket mer. 

Den 26 oktober höll PRIS - Prao i Skåne konferensen Kick Forward, för att samla ihop arbetet som gjorts och för att titta framåt. 

Filmer från konferensen

Konferensen spelades in, och du kan se filmer från de olika programpunkterna nedan. Presentationen från konferensen kan laddas ner längst ner på sidan.


Hej och välkomna!

Konferencier Charlotta Levin presenterar konferensen.

Hej och välkomna!


Hur prao kan förändra en ung persons liv. 

Mohamed Taha och Anders Henriksson berättar den inspirerande historien om hur dom lärde känna varandra, och hur en praoupplevelse kan vara startskottet för en framtida karriär.

Hur prao kan förändra en ung persons liv


Praos roll för framtidens kompetensförsörjning

En paneldiskussion med Carina Hafrén, Skolverket, Maria Heinesson Grynge, Region Skåne, Krister Persson, Burlöv kommun och Marie Berlin, Klippan kommun.

 

Praos roll för framtidens kompetensförsörjning


Vikten av en likvärdig och jämställd prao!

Hur ser Skolinspektionen på kommunernas arbete med jämställdhet och likvärdighet kopplat till prao? 

Med Helena Olivestam Torold från Skolinspektionen

 

Vikten av en likvärdig och jämställd prao!


Så här bra kan det bli, säger kommunerna

Tre kommuner berättar om hur man utvecklat sitt praoarbete med fokus på digitala plattformar och hur en välfungerande samverkan mellan skola och näringslivsavdelningen kan ge resultat!  

Med Ingrid Weimers, Prao i skåne, Eva Chelbat, Trelleborgs kommun, Cecile Lustig och Maria Block, Bromölla kommun och Louise Malmborg, Båstad kommun. 

Klicka här för att se hela filmen med Cecile Lustig och Maria Block från Bromölla kommun.

Så här bra kan det bli, säger kommunerna


Så här bra kan det bli, säger arbetsgivarna

PRIS presenterar våra branschmodeller för prao tillsammans med Region Skånes HR-avdelning och PRIS arbetsmiljöingenjörer.

Med Annhild Månsson, Prao i Skåne, Lise-Lott Hassel & Viktoria Hansson, Region Skåne, Karin Grantén, Sweco och Maria Sundqvist, Kris och hjärta.

Så här bra kan det bli, säger arbetsgivarna


PRIS: Blev det en hållbar regional struktur för prao?

Charlotta Levin, Region Skåne reflekterar kring projektets resultat tillsammans med projektets utvärderare Joakim Tranquist med inledande ord från PRIS styrgruppsledamot Annette Holm-Persson, Helsingborgs stad.

PRIS: Blev det en hållbar regional struktur för prao?

Kick Forward Powerpoint (2.32 MB)
Ladda ner