Nätverk och samverkan

Såväl stora som små kommuner vinner på samarbete och utbyte kring prao. Nätverkande är bra både över kommungränserna, och inom samma kommun!

Det ser olika ut. I en del kommuner finns det en enda studie- och yrkesvägledare med ensamt ansvar för grundskoleelevers arbetslivsorientering och prao - i andra kommuner finns det många grundskolor och därmed flera personer som jobbar med frågorna.

Alla tjänar på samverkan och samarbete mellan kommunerna. Det är bra att kunna diskutera metoder, regelverk och idéer. Om man vill driva en viss typ av fråga blir man starkare tillsammans med andra kollegor. Nätverkandet bidrar till kunskapsutbyte, och ett samarbete kring praon och praoplatser ger en mer likvärdig prao. Istället för att alla ska uppfinna hjulet är det bättre att jobba framåt tillsammans.

PRIS arrangerar nätverksträffar. Nätverksträffarna kan handla om, allt ifrån att kommuner hjälps åt att ta fram förslag på koncept för alternativ prao och handledarutbildning, till olika digitala processträffar och konferenser med workshops med olika teman och innehåll. PRIS har också arrangerat en träff för kommuner i Skåne som delar samma digitala verktyg Samverka.nu (det finns även en facebookgrupp; Samverka - admin). Organisationen bakom det digitala verktyget Praktikplatsen.se bjuder sedan tidigare in sina användande kommuner till möten.

Samarbete inom kommunerna

Det kan vara bra att fundera över om det går att utveckla det egna samarbetet. Det är mycket man kan vinna på att Näringslivs-, HR- och utbildningsförvaltningar närmar sig varandra.

  • Näringslivssidan vill säkra etableringar, investeringar och hjälpa till med rekryteringar så att företagen stannar och kan expandera i kommunen.
  • Kommunernas HR-avdelningar vill locka sökande till de många olika kommunala yrkeskategorierna, och har en stor utmaning framför sig med höga pensionsavgångar. 
  • Utbildningsförvaltningar ska genom hela skolgången förbereda dagens elever inför framtida studie- och yrkesval. Mycket vävs naturligtvis in i skolarbetet på många sätt, men skolan behöver rent konkret många praoplatser. Och en prao är ett fantastiskt sätt att få unga människor att upptäcka en attraktiv bransch!

PRIS har i flera kommuner varit med och initierat möten mellan förvaltningarna med mycket positivt resultat. Alla har ju samma mål; att säkra den framtida kompetensförsörjningen / att kunna försörja sig!

PRIS jobbar kontinuerligt på att stärka samarbetet och nätverkandet både mellan, och inom, kommunerna i Skåne. Vi vill främja utbytet och stärka praoarbetet i Skåne. Digitalt är bra men vi ser alla fram emot att kunna träffas och nätverka än mer. Tillsammans är vi starka!

Tillbaka till  Handledarguiden