Om PRIS - Prao i Skåne

PRIS-Prao i Skåne är ett tvåårigt projekt som syftar till att implementera ett systematiskt, hållbart och kvalitativt praoarbete, som resulterar i  stärkt samverkan mellan skolan och arbetslivet. PRIS ska öka likvärdigheten, valkompetensen och rörligheten kring prao mellan de skånska kommunerna och generera gemensamma och strukturerade former för prao, som motverkar könsstereotypa och diskriminerande strukturer. Målgrupp är de skånska arbetsgivarna och de inom kommunerna som arbetar med prao. Fyra projektledare ansvarar för genomförandet.

Trettio Skånska kommuner deltar i projektet som finansieras av Europeiska Socialfonden och Region Skåne.

PRIS arbetar med påverkansarbete gentemot arbetsgivare både i näringsliv och offentlig sektor. Stor vikt läggs vid att arbeta med frågor kring attityder till prao och arbetsmiljö med särskilt fokus på bristbranscher så som industri, teknik samt vård- och omsorg.

Projektet pågår januari 2020 till januari 2022 och finansieras av Europeiska Socialfonden och Region Skåne. 

 

Följ PRIS på LinkedIn och i nyhetsbrev för att ta del av aktiviteter, tips och kunskap! 

Prenumerera på PRIS nyhetsbrev     Följ PRIS på Linkedin