Praktiskt arbete för jämställdhet

En praoelev kan hjälpa till med med jämställdhetsutvecklingen på din arbetsplats - utse er praoelev till jämställdhetsagent!

Smarta tips för ett jämställt arbetsliv = två sätt att engagera praoeleven i arbetet. Du sätta fart på arbetet för en jämställd arbetsmiljö.

Hemlig agent

Låt praoeleven registrera hur ni som arbetar på arbetsplatsen lever upp till nedanstående punkter och situationer:

1. Säger ”alla, oavsett kön” snarare än ”män och kvinnor” eftersom alla inte identifierar sig som kvinna eller man.

2. Ni undviker att uttrycka föreställningar om vad som är typiskt kvinnligt och manligt eftersom det begränsar individer.

3. Finns det på arbetsplatsen föreställningar om vem som är bäst lämpad att ta hand om sjuka barn, eller olika förväntningar om hur länge kvinnor respektive män bör vara föräldralediga? Uppmuntra då dina kollegor att bryta gamla invanda mönster.

Låt praoeleven intervjua några anställda:

  • om varför det råder en ojämn könsfördelning inom yrket eller branschen (om det stämmer för arbetsplatsen vill säga)
  • om vem som ser till att det är snyggt i fikarummet, hjälper till med tunga lyft, vattnar blommor, eller hjälper till när datorn hängt sig.
  • om vilka som lunchar med varandra på arbetsplatsen. Sker lunch och fika könsuppdelat och vad kan det i så fall tänkas få för konsekvenser för arbetsmiljön?
  • Finns det bilder på företagets hemsida som tilltalar båda könen? Finns det mindre lämpliga eller särskilt bra bilder på väggar och i säljmaterial?

I slutet av praoperioden så lyfter du som handledare resultaten med chefen eller med medarbetarna på ett trevligt sätt där du tydligt visar att det eleven bidrar med är viktigt.

Jämställdhet är ett av de globala målen. Vill du läsa mer om prao och de globala målen så kan du göra det här.

Mer läsning

Hur kan arbetsmiljön bli mer jämställd? Checklistorna kan användas som uppgift för en praoelev. (1.06 MB)
Ladda ner
Metoder för jämställdhetsintegrering. ESF (1.24 MB)
Ladda ner
Tillbaka till  Handledarguiden