Prao för elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF)

Har du en elev med neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF) som ska ut på prao? Här finns lite tips man kan ge arbetsplatsen:

Genom att din arbetsplats tar emot en elev med NPF; breddas möjligheten för denna person. Du kanske samtidigt upptäcker att du har mycket att vinna? Specialintressen och personlighetsdrag hos en person med NPF kan ge väldig hyperfokus och effektivitet! Dessutom kan du som arbetsgivare få nya perspektiv och infallsvinklar. Det i sin tur kan bidra till utveckling på arbetsplatsen och nya produkter/marknader.

Liksom du och jag vill personen bli bemött med samma respekt som alla andra. Ett glatt ”hej”, ett leende eller ett uppmuntrande ord är exempel på vardagliga gester som betyder mycket. Precis som alla andra vill en person med någon form av neuropsykiatrisk funktionsvariation känna sig behövd, ha en tillhörighet, skaffa sig arbetslivserfarenhet, komma på vad man vill göra och att skaffa sig ett jobb.

Hur kan vi anpassa arbetet och bemöta personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer på vår arbetsplats?
De flesta av oss mår bra av en välstrukturerad vardag där krav, förväntningar och miljö anpassas för att undvika stress och överbelastning. En del personer behöver flexibilitet när det gäller arbetstider, andra behöver lathundar och tydliga skriftliga instruktioner, användarvänlig utrustning, eller möjlighet att arbeta ostört och ta en paus för att återhämta sig. Vi är alla unika och det är viktigt att inte gissa - prata med din praoelev om vad som fungerar bäst.

 

Enkla grundtips för en bra prao:

 • Utse en handledare som tar sig tid att visa, berätta och svara på elevens frågor.
 • Introducera eleven och informera berörda på arbetsplatsen.
 • Ge tydliga instruktion/instruktioner med rimliga krav för individen
 • Säkerställ att eleven förstår precis vad som ska göras och vad som förväntas
 • Tala klarspråk - rak och tydlig kommunikation
 • Se till att eleven blir informerad på ett tydligt sätt om skyddsutrustning och annat arbetsmiljörelaterat

 

Handledarens uppdrag:

 • Få eleven känna sig välkommen och trygg
 • Visa din arbetsplats, ditt yrke och din yrkesidentitet som en möjlig yrkesframtid för eleven
 • Var nyfiken på eleven för att kunna avgöra vilken plats/uppgift på arbetsplatsen som kan passa hen bäst; dvs vad som är mest intressant eller bäst miljö för just den eleven
 • Väcka nyfikenhet inför din bransch
 • Stimulera eleven att utveckla de förmågor som krävs för ett arbetsliv

Nedladdningsbart material

Broschyr med information om prao för elever med NPF (600.3 KB)
Ladda ner
Tillbaka till  Handledarguiden