Praohantering i Skånes kommuner

Skånes kommuner och skolor satsar på prao och vill skapa den bästa upplevelsen för både elev och arbetsgivare. Kommunerna arbetar på olika sätt, men det finns alltid någon som är särskilt ansvarig för prao och som kan svara på frågor och ge information om hur praon fungerar lokalt. Länk till din kommun finns längre ner på sidan.

Genom att prao-hanteringen digitaliseras skapas det bättre förutsättningar för eleverna.

Nästan alla kommuner i Skåne använder ett digitalt verktyg för att organisera och fördela praoplatser. Arbetsgivare registrerar sig i det digitala praoverktyget, kommunpersonal sköter administrationen och eleverna väljer där praoplats - allt sker i verktyget.

I Skåne används två olika digitala verktyg

Tillbaka till  Handledarguiden