Utvärdering av projektet

Projektutvärdering genomförs för att svara på om ett projekt har nått sina mål efter det avslutats, men det genomförs också för att ge projektägare och ledning förutsättningar att utveckla processer och metoder under projekttiden. För att få bäst genomslag har utvärderingen av PRIS-Prao i Skåne planerats utifrån en strategi för lärande och utveckling. Genom att stimulera till dialog mellan olika aktörer om projektprocessen, metoder, arbetssätt och vilka förutsättningar som skapats i projektet är ambitionen att bidra till att hållbara resultat skapas.

En kort presentation av PRIS-Prao i Skånes utvärderare

PRIS-Prao i Skåne utvärderas av Tranquist Utvärdering AB som är baserade i Lomma. Joakim Tranquist, som genomför utvärderingen, är särskilt inriktad på utvärdering av EU-finansierade projekt för utveckling av nya arbetssätt och samverkansformer inom offentlig sektor. Uppdraget att utvärdera PRIS-Prao i Skåne innebär att säkerställa att genomförandet av projektet ges bästa förutsättningar för att nå sina resultat. Utvärderingen sker löpande under hela projektet.

Deltidsavstämning av utvecklingen i projektet

Under februari och mars 2021 gjordes en deltidsavstämning av utvecklingen inom Prao i Skåne. En kortare enkät har besvarats av både ledningsnivå och dem som arbetar operativt med prao. I sammanfattningen av avstämningen beskrivs bland annat att PRIS-Prao i Skåne driver på en önskvärd utveckling av interna strukturer för prao i kommunerna och att nätverk och erfarenhetsutbyte utgör ett stöd för medarbetare. Vidare utmaningar för praon som kommunerna beskriver:

  • Det behövs fler praoplatser hos arbetsgivare, inte minst inom den egna kommunen.
  • Behov av vidareutveckling kring interna rutiner för arbetet före, under och efter praon.
  • Utveckling av arbetet med digitalisering kring praoprocessen.

Läs sammanfattningen av utvärderingen nedan.

Deltidsavstämning

Sammanfattning av PRIS deltidsutvärdering från maj 2021. Genomförd av Tranquist utvärdering.