Vad är prao?

Prao är en förkortning för praktisk arbetslivsorientering.

Skolan ska skapa verklighetsanknytning. Det är mycket viktigt för att eleverna ska bli sugna på det ansvar som arbete och ett framtida oberoende innebär. Eleverna ska hitta intressen att utveckla och vägar framåt som leder dit arbetena finns, eller kommer finnas.

Skolans uppdrag är att både förmedla och förankra grundläggande värden och att arbeta för att eleverna ska vilja lära sig och utvecklas. På så vis ska de förberedas för att leva och verka i samhället. Men det är först i mötet med arbetslivet, som denna kunskap och själva tanken om att kunskap kan komma till nytta på riktigt, som det blir verkligt för eleven.

Det är fantastiskt att praon kan bidra med motivation till skolarbetet, vidga valkompetensen hos eleverna och skapa möjlighet för unga att knyta viktiga kontakter (kanske sin allra första!) med arbetslivet.

"Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet."

/Läroplanen för grundskolan, rev 2018

Här hittar du som arbetsgivare argument att öppna upp för prao!► Du marknadsför ditt företag och stärker ditt arbetsgivarvarumärke – att erbjuda prao är ett gyllene tillfälle att synas och medverka i ett positivt sammanhang!

► Du skapar och etablerar relationer med den framtida arbetskraften och kunden – unga resonerar och prioriterar annorlunda och tar med sig nya perspektiv!

► Unga är påverkbara, och ger er möjlighet att inspirera en ung person inför sitt framtida yrkesliv och yrkesval.

► Du kan lyfta din egen personal genom möjligheten att visa sin yrkesskicklighet och tillsammans sprider ni kunskap om, och intresset för, er bransch och verksamhet.

► En möjlighet att få inspiration och nya värdefulla perspektiv – Prao-elever kan bidra med idéer, input och hjälpa till med skarpa uppdrag.

Tillbaka till  Handledarguiden